Za co odpowiedzialny jest mechanik podczas naprawy samochodu?

Za co odpowiedzialny jest mechanik podczas naprawy samochodu?

Data dodania:
Kategoria: Motoryzacja
Ocena
0.00

Czas jest cenny i zależy nam na nim, dlatego w sytuacji kiedy musimy oddać samochód do naprawy, tracimy go dużo. Jest to uciążliwe i zależy nam, na jak najsprawniejszym zlikwidowaniu usterek. Kolejna kwestia, która czasami nam ciąży to prawdopodobieństwo wystąpienia problemów na linii właściciel pojazdu — właściciel warsztatu. Częste przypadki kłopotliwych zdarzeń dotyczą nieprzestrzegania terminów, byle jakiej naprawy czy uszkodzeń lub kradzieży samochodu. Warto zabezpieczyć się i zorientować jaka odpowiedzialność spoczywa na właścicielu warsztatu samochodowego.

Przeciąganie naprawy samochodu przez warsztat samochodowy

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi, warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Mechanik nie wykonał naprawy dobrze?

Zdarza się, że warsztat dopuści się złego wykonania usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Co robić w sytuacji kradzieży w warsztacie?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Kradzież jest ogromną stratą, dodatkowo pociąga za sobą wiele czasochłonnych i uciążliwych działań. Trzeba zgłosić ją na policji wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia. Wystąpienie o zadośćuczynienie często wiąże się z długotrwałym postępowaniem. Faktem jest, że za niezabezpieczenie pojazdu i wszelkich przedmiotów w nim się znajdujących, konsekwencje ponosi właściciel warsztatu samochodowego.

Autor artykułu
Teofil Krajewski
Oceń artykuł
Tagi artykułu
warsztat mechaniczny warsztat samochodowy obowiązki właściciela warsztatu kradzież samochodu
Komentarze artykułu
1
Kamila Wieczorek

Czemu te ceny za usługi są takie wysokie. Naprawdę czasami mam wrażenie, że się nie wypłacę.

0 0
Dodaj komentarz
Inne artykuły autora
Artykuły z tej kategorii